Video konsultacje, czy też konsultacje telefoniczne, dedykowane dla osób, które potrzebują profesjonalnej porady dietetycznej, ale nie mogą się pojawić osobiście w Poradni.

Jeśli mieszkasz za granicą lub w kraju, ale dzielą Cię spore kilometry lub inne przyczyny uniemożliwiają Ci ze mną bezpośredni kontakt, to zapraszam do owocnej współpracy on-line.

Od ponad 17 lat prowadzę klientów z bliskich i odległych zakątków świata z wymiernymi efektami. Odzyskują radość życia, zdrowie i świetną sylwetką!

I konsultacja

Preferowana dla dłuższej współpracy, np. przy redukcji zbędnych kilogramów, poprawie zdrowia (do 90 min.)

I konsultacja

 • pełny wywiad medyczno-żywieniowy
 • analiza wyników badań laboratoryjnych i innych związanych ze schorzeniami
 • ustalenie planu dietetycznego
 • wytyczne ewentualnych dodatkowych badań czy wymaganej konsultacji lekarskiej lub innej specjalistycznej wynikającej z przeprowadzonego wywiadu i/ lub analizy wyników badań laboratoryjnych
 • zalecenia suplementacyjne

II konsultacja

Jest kontynuacją pierwszego spotkania, która odbywa się do tygodnia po I wizycie (do 90 min.)

II konsultacja

 • analiza przygotowanej i przesłanej (przed spotkaniem) indywidualnej diety lub konstrukcji dietetycznej (z przepisami) dostosowanej do indywidualnych potrzeb, planu dnia (np. godzin pracy/ nauki, aktywności fizycznej)
 • edukacja żywieniowa z zakresu dotychczas popełnianych dotychczas błędów dietetycznych i wynikających z nich skutków
 • przedstawienie zasad odżywiania pod konkretny problem
 • ewentualna zmiana konstrukcji dietetycznej lub diety
 • dobór odpowiedniej, wskazanej aktywności fizycznej
 • wskazówki dotyczące monitorowania masy ciała i obwodów, sporządzania żywieniowych notatek

Konsultacja kontrolna

Korzystnie co 2 tygodnie. Wszelkie czynności są dokonywane podczas wizyty w gabinecie. Zalecenia ustne lub pisemne są przekazane na miejscu przez specjalistę (do 30 min.)

Konsultacja kontrolna

 • ocena wyników (np. redukcji masy ciała, samopoczucia)
 • ocena sposobu odżywiania, na podstawie prowadzonych notatek
 • korekta błędów żywieniowych i wskazówki dietetyczne
 • ewentualna zmiana konstrukcji dietetycznej

Konsultacja jednorazowa

Zalecana głownie dla oceny obecnego sposobu odżywiania i stanu zdrowia. Idealna dla bliskiej osoby na prezent, aby zachęcić, np. do zmiany nawyków żywieniowych. Zalecenia i wskazówki są przekazane na spotkaniu w formie ustnej (do 90 min.)

Konsultacja jednorazowa

 • analiza wyników badań laboratoryjnych
 • skrócony wywiad medyczno-żywieniowy
 • analiza błędów żywieniowych dotychczasowego odżywiania
 • zalecenia żywieniowe dotyczące jakości i gramatury poszczególnych posiłków w ciągu dnia
 • uwzględnienie ewentualnej suplementacji
 • sugestie ewentualnych dodatkowych badań czy wymaganej konsultacji lekarskiej, czy innej specjalistycznej wynikające z przeprowadzonego wywiadu, analizy wyników badań laboratoryjnych

Przed pierwszą wizytą przygotuj badania laboratoryjne

 • morfologia, OB, cukier, żelazo, ferrytyna, aspat i alat, TSH, wit. B12, wit. D25 (OH), cholesterol całkowity, LDL, HDL, TG, kreatynina, kwas moczowy z krwi, korzystnie także insulinę oraz podstawowe badanie moczu. Badania należy wykonać do 8.00 rano, bez jedzenia i picia do 10 godzin.
 • inne posiadane wyniki badań specjalistycznych, np. gastroskopii, kolonoskopii
 • lista przyjmowanych leków

Jak umówić się na spotkanie?

 • Wizytę należy zarezerwować telefonicznie.
 • Do 24 godz. dokonać wpłaty przelewem na konto i przesłać potwierdzenie na adres mailowy poradni.
 • Wypełnić otrzymany mailowo wywiad żywieniowy i wraz z wynikami badań przesłać mailowo.
 • O ustalonej porze łączymy się przez wybrany komunikator.

Odmówienie lub przesunięcia wizyty należy głosić telefonicznie do 48 godzin przed realizacją spotkania. W przeciwnym razie kwota nie zostanie zwrócona z uwagi na uniemożliwienie zapisania nowego klienta, u którego wymogiem umówienia jest wcześniejsze wykonanie badań.

W przypadku opłacenia wizyty i jej odmówienia do 48 godzin przed jej odbyciem ale braku całkowitej rezygnacji ze współpracy (podstawa do zwrotu kosztów), wizytę należy odbyć maksymalnie w przeciągu miesiąca, w przeciwnym razie kwota przepada.

Dane do przelewu:

Agnieszka Łyko
Numer konta bankowego:
63 1140 2004 0000 3502 4901 3989

Przelew zagraniczny (IBAN):
PL63 1140 2004 0000 3502 4901 3989
Numer BIC: BREXPLPWMBK