Konsultacje odbywają się w gabinecie lub on-line w formie video (Messenger, WhatsApp, Skype) lub telefonicznie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Konsultacje w gabinecie

Konsultacje on-line

Możemy wspólnie osiągnąć Twój cel

Rezerwacja wizyty

Wizyty prosimy rezerwować telefonicznie lub osobiście w poradni, a opłaty dokonywać gotówką w recepcji z chwilą rezerwacji wizyty przelewem również w dniu rezerwacji.

W przypadku odmówienia lub przesunięcia wizyty prosimy o informację telefoniczną do 48 godzin przed realizacją spotkania. W przeciwnym razie kwota nie zostanie zwrócona z uwagi na uniemożliwienie zapisania nowego klienta, u którego wymogiem jest wcześniejsze wykonanie badań.

W przypadku opłacenia wizyty i jej odmówienia do 48 godzin przed jej odbyciem ale braku całkowitej rezygnacji ze współpracy (podstawa do zwrotu kosztów), wizytę należy odbyć maksymalnie w przeciągu miesiąca, w przeciwnym razie kwota przepada.

Dane do przelewu:

Agnieszka Łyko
Numer konta bankowego:
63 1140 2004 0000 3502 4901 3989

Przelew zagraniczny (IBAN):
PL63 1140 2004 0000 3502 4901 3989
Numer BIC: BREXPLPWMBK