Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest prowadząca Poradnię Dietetyczną Agnieszka Łyko, ul. Katowicka 11 lok. U11, 61-131 Poznań, (adres do doręczeń: ul. J. Wybickiego 13/14 lok. 39, 61-529 Poznań, ul. Wilcza 21/32, 61-065 Poznań), NIP: 7831586207, REGON: 300682421 zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą korespondencji elektronicznej na adres e-mail: poradnia@dietetycznie.com.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z prawem do różnych celów w ramach prowadzonej działalności Poradni Dietetycznej:

 • Zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. b RODO- Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji świadczonych usług dietetycznych oraz w ramach obsługi zamówień w swoim sklepie internetowym.
 • Zgodnie z art. 9, ust. 2 lit. a RODO – po wyrażeniu Pani/Pana zgody Administrator w celu świadczenia usług Poradni Dietetycznej przetwarza szczególne, wrażliwe kategorie danych osobowych, które są związane ze stanem Pani/Pana zdrowia.
 • Zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. a RODO – administrator przetwarza podstawowe Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail) po dobrowolnym wyrażeniu Pani/Pana zgody, w celu prowadzonej działalności marketingowej i przesyłania ofert handlowych.
 • Zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. c RODO – administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, między innymi z przechowywaniem dokumentacji księgowej przez okres 5 lat.
 • Zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f RODO – administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia obsługi księgowej, obsługi prawnej, obsługi informatycznej oraz obsługi marketingowej Poradni Dietetycznej Agnieszki Łyko i w razie koniecznej potrzeby będą udostępniane następującym odbiorcom:

 • podmiotowi prowadzącemu księgowość Poradni Dietetycznej Agnieszki Łyko;
 • podmiotowi prowadzącemu obsługę prawną Poradni Dietetycznej Agnieszki Łyko;
 • podmiotowi prowadzącemu obsługę informatyczną Poradni Dietetycznej Agnieszki Łyko;
 • podmiotowi prowadzącemu obsługę marketingową Poradni Dietetycznej Agnieszki Łyko w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Uprawnienia podmiotów danych osobowych

Poradnia Dietetyczna Agnieszka Łyko jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana że:

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w ramach współpracy jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie i w celu realizacji zamówienia.
 • Podanie Pani/Pana danych kontaktowych w ramach zapisania się do newslettera Poradni podobnie jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymywania informacji marketingowych, doradczych oraz ofert drogą elektroniczną.
 • Podanie Pani/Pana danych kontaktowych w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym Poradni jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia.
 • Ma Pani/Pan prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw do przetwarzania danych osobowych jest możliwy w każdym czasie, z wyjątkiem sytuacji gdy:

         – ma Pani/Pan otwarte zamówienia w Poradni Dietetycznej Agnieszka Łyko;

        – ma Pani/Pan nieuregulowane zobowiązania finansowe z Poradnią Dietetyczną Agnieszka Łyko;

        – dane osobowe związane z transakcjami księgowymi Poradnia Dietetyczna Agnieszka Łyko przechowuje  zgodnie z prawem do 5 lat od wystawienia paragonu/faktury.

 • Dobrowolnie przekazane dane osobowe są zabezpieczone i dbamy o nie z najwyższą starannością;
 • Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bliższe informacje można znaleźć na stronie Instytucji:  https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres:

        – niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania;

        – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywanie dokumentów określonego przepisami prawa;

        – do czasu cofnięcia zgody za pomocą korespondencji elektronicznej wysyłanej na adres email:            

          poradnia@dietetycznie.com