Połączone z dwiema konsultacjami

Dieta indywidualna połączona z konsultacjami dietetycznymi

Tego rodzaju diety tworzone są na podstawie szczegółowego wywiadu (pierwszej konsultacji), odnoszą się do indywidualnych potrzeb, wyników badań, preferencji kulinarnych, schematu funkcjonowania w ciągu dnia (np. praca i jej ewentualna zmianowość, aktywność fizyczna).

Elastyczne, nastawione na cel

Diety są elastyczne z możliwością wymiany na inne produkty

Diety indywidualne wymagają drugiej konsultacji, na której kładę nacisk na edukację żywieniową: omawiam dietę, mechanizm i modyfikację dotychczas popełnianych błędów. Diety są elastyczne z możliwością wymiany na inne produkty jednak w ramach założeń i zaleceń, aby osiągnąć założony dietetyczny i zdrowotny cel.

Koszt indywidualnej diety 7-dniowej od 200 zł

Konsultacje dietetyczne

Moja poradnia dietetyczna oferuje
konsultacje w gabinecie lub on-line