fbpx

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego dietetycznie.com

 

I Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia usług i sprzedaży drogą elektroniczną prowadzoną za pośrednictwem sklepu internetowego https://dietetycznie.com/sklep/ , której właścicielem jest Poradnia Dietetyczna Agnieszka Łyko z siedzibą w Poznaniu.

 

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin sklepu internetowego jest zamieszczony nieodpłatnie w ramach prowadzonej działalności przez Poradnię Dietetyczną Agnieszko Łyko i dostępny na stronie internetowej dietetycznie.com/regulamin-sklepu
 3. Kontakt z obsługą sklepu internetowego odbywa się przez:

– pocztę elektroniczną: info@dietetycznie.com

– nr telefonu: 883 71 87 87

– formularz zamówienia sklepu internetowego.

 

 

II Definicje

 

 

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, podmiot prawny, jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w sklepie internetowym dietetycznie.com/sklep.
 3. Sprzedawca – Poradnia Dietetyczna Agnieszka Łyko z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickiej 11/U11, NIP 7831586207, REGON 300682421, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Regulamin – niniejszy dokument regulujący czynności prawne związane ze świadczeniem sprzedaży i usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Sklep internetowy – platforma sprzedaży internetowej dostępna pod adresem internetowym https://dietetycznie.com/sklep/.
 7. Rejestracja w sklepie – jednorazowa czynność utworzenia przez Klienta Konta, która odbywa się za pomocą formularza „Zarejestruj się” dostępnego na stronie https://dietetycznie.com/moje-konto/
  8. Konto Klienta – przydzielona część sklepu internetowego widoczna indywidualnie dla każdego Klienta po dokonaniu przez niego rejestracji w sklepie, w oparciu o którą Klient ma możliwość realizacji określonych działań związanych z zakupem produktów i usług drogą elektroniczną.
 8. Login Klienta – indywidualne oznaczenie Klienta, które jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta. Login Klienta służy do zalogowania się na Konto Klienta i jest powiązany z Hasłem Klienta.
 9. Hasło Klienta – indywidualne oznaczenie Klienta składające się z ciągu liter, cyfr i znaków specjalnych, które nadawane jest automatycznie przez system w momencie Rejestracji w sklepie. Hasło jest wygenerowane automatycznie przez system sklepu internetowego i jest tajne. Klient ma prawo do samodzielnej zmiany hasła na własne po zalogowaniu się na Konto Klienta. Hasło Klienta służy do zalogowania się do Konta Klienta i jest powiązane z Loginem Klienta.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które ma na celu zawarcie Umowy sprzedaży. Zamówienie wskazuje rodzaj i liczbę Towaru zakupionego przez Klienta.
 11. Towar – produkt oferowany w Sklepie Internetowym. Każdy towar ma przedstawiony opis oraz cenę. W Sklepie Internetowym dostępne są towary dostępne drogą elektroniczną, w tym e-booki, filmy, bony podarunkowe oraz Usługi Dietetyczne.
 12. Koszyk – podsumowanie zamówienia w Sklepie Internetowym.
 13. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą w momencie zakupu Towaru.
 14. Usługa dietetyczna – oznacza płatną usługę pozwalającą Klientowi na uzyskanie od Sprzedawcy wizyty zdalnej za pośrednictwem Internetu zwanej wizytą on-line. Usługa może być realizowana w formie bonu podarunkowego lub poprzez zakup produktu wizyty on-line, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży. Usługa dietetyczna zakupiona w sklepie internetowym realizowana jest przez Sprzedawcę w czasie i miejscu ustalonym indywidualnie po zakupie ze Sprzedawcą i może być świadczona drogą telefoniczną, przez komunikator Skype lub inne narzędzie komunikacji zdalnej uzgodnione ze Sprzedawcą.

 

III Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Przeglądanie towarów i zamawianie ich w Sklepie Internetowym jest możliwe pod pewnymi warunkami:

– konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;

– konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie);

– komputer lub inne urządzenie elektronicznego powinno posiadać przeglądarkę internetową uwzględniającą bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript;

– powinna być włączona obsługa plików cookies w przeglądarce.

 

 1. W celu zakupu e-booków za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymagane jest oprogramowanie umożliwiające odczyt plików PDF oraz możliwość odtwarzania materiałów video w celu korzystania z niektórych Towarów.

 

 1. W celu zakupu Usługi Dietetycznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5mbit/s, dostęp w komputerze do mikrofonu, głośników lub słuchawek. Jeśli Usługa Dietetyczna jest realizowana przez komunikator Skype lub inne narzędzie komunikacji zdalnej uzgodnione ze Sprzedawcą, Klient powinien mieć na swoim urządzeniu zainstalowany program do zdalnej komunikacji głosowej – Skype lub inny za porozumieniem stron.

 

 1. Klient Sklepu Internetowego zobowiązany jest do korzystania z niego:

– w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, przykładowo przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

– korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla Sprzedawcy;

– korzystanie z treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym  dla własnego użytku;

– korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

– korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z Regulaminem Sklepu Internetowego;

– wszystkie prawa do Sklepu Internetowego – majątkowe prawa autorskie, własności intelektualnej do nazwy, domeny, strony internetowej, zdjęć, formularzy, sprzedawanych Towarów, należą do Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy zdrowotne, alergie i inne dolegliwości, które Klient może odczuwać w wyniku stosowania się do zaleceń i przepisów kulinarnych będących elementem treści Towarów oraz Usług Dietetycznych, a wynikłych wskutek niepoinformowania Sprzedawcy o przeciwwskazaniach do ich stosowania. Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, że posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w zakresie dietetyki, która pozwala na prowadzenie Poradni Dietetycznej i sprzedaż w Sklepie Internetowym wydawnictw elektronicznych dotyczących zaleceń dietetycznych i przepisów kulinarnych.

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia z korzystania ze Sklepu Internetowego, które powstały na skutek okoliczności związanych z działaniem sieci teleinformatycznych, łączy internetowych, awarii jak również utrudnień wywołanych siłą wyższą i zdarzeniami losowymi.

 

 

 

IV Rejestracja

 

 1. Zgodnie z pnk. II.7 rejestracja w Sklepie Internetowym jest czynnością jednorazową, nieodpłatną i konieczną w przypadku zamówienia Towarów.
 2. Podczas rejestracji Klient podaje aktywny adres e-mail, który będzie używany do komunikacji w ramach realizacji zamówienia Towaru.
 3. W ramach rejestracji Klientowi automatycznie zostaje nadane tajne hasło przez system. Po zalogowaniu się na swoje Konto Klienta, ma on możliwość zmiany hasła na własne oraz modyfikacji innych danych związanych z obsługą zamówienia Towarów.
 4. W momencie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji, które jest wysyłane drogą elektroniczną na podany adres e-mail. W potwierdzeniu rejestracji zostaje przesłane automatycznie wygenerowane hasło do Sklepu Internetowego. Na tej podstawie zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Klient otrzymuje możliwość dokonywania zmian na swoim koncie oraz zamawiania Towarów.
 5. W trakcie rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz Polityką Prywatności.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Konta Użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać pocztą elektroniczną swoją wolę rezygnacji na adres info@dietetycznie.com, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta Użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

 

V Realizacja zamówienia w Sklepie Internetowym

 

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie są zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Klient ma możliwość składania zamówień w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W przypadku zamówienia Towarów nie będących Usługą Dietetyczną, Klient otrzymuje dostęp do nich niezwłocznie po zapłaceniu za zamówienie. Zamówiony Towar jest dostępny na Koncie Klienta w części Pliki do pobrania. W przypadku Usługi Dietetycznej Klient po uiszczeniu opłaty powinien zadzwonić do Poradni Dietetycznej Agnieszka Łyko w celu umówienia terminu wizyty.

 

 1. Proces zamówienia w Sklepie Internetowym opiera się o następujące etapy:

– wybór Towaru lub Usługi Dietetycznej przez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”;

– po kliknięciu „Dodaj do koszyka” automatycznie domyśla ilość w koszyku wybranego Towaru wynosi 1 szt’

– ilość można zmodyfikować po przejściu do Koszyka;

– w Koszyku istnieje możliwość wpisania kodu promocyjnego;

– w ramach finalizacji zamówienia i skompletowania Towarów w kolejnym kroku Klient uzupełnia swoje dane osobowe i składa zamówienie przez wybór przycisku „Kupuję i płacę”;

– zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego i wyboru przycisku „Kupuję i płacę” pociąga za sobą obowiązek zapłat zgodnie z art. 17 Ustawy o prawach konsumenta; płatność jest realizowana przelewem bankowym z góry przy zakupie w oparciu o zintegrowany ze Sklepem Internetowym zewnętrzny system płatności przelewy24.pl;

– system przelewy24.pl działa automatycznie i jeśli po zakupie nie nastąpi płatność, zamówienie zostanie wycofane, a Umowa Sprzedaży bezskuteczna;

– Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary;

– Podane ceny w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto;

– Przesłanie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych Towarów i Usług Dietetycznych;

– Po złożeniu zamówienia Klient automatycznie otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany na Koncie Klienta adres e-mail. Jeśli Klient z poziomu Sklepu Internetowego nie zrealizował płatności za zamówienie, może tego dokonać z poziomu potwierdzenia zamówienia otrzymanego na adres e-mail, w którym jest link do płatności.

 1. Ze względu na charakter Towarów, które są dostępne w wersji elektronicznej jako e-booki, Sprzedawca informuje, że po zakupie Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży po ich zakupie i zwrotu. Klient świadomie podejmuje decyzję o zakupie, będąc informowanym w procesie realizacji zakupów, o fakcie braku możliwości zwrotu. W przypadku zakupów Usług Dietetycznych Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie do 2 dni przed ustalonym terminem realizacji usługi. Oświadczenie woli należy wysłać na podany w Regulaminie adres e-mail Poradni Dietetycznej Agnieszki Łyko.

 

 1. Reklamacje
 2. Reklamacje związane z zakupionym Towarem lub Usługą Dietetyczną, Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. W reklamacji Klient powinien podać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dowód zakupu oraz opisać problem będący przedmiotem reklamacji.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej.
 4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację także w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Treść regulaminu Sklepu Internetowego może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie lub pobranie ze strony Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego wchodzi w życie z dniem 04-06-2020 r.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia. Sprzedawca każdorazowo poinformuje o zmianach w regulaminie na stronie Sklepu Internetowego.
 4. W przypadku sporów dotyczących Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Możliwe jest rozstrzygnięcie sporu za pomocą mediacji. Lista ośrodków mediacyjnych udostępniana jest przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.