Konsultacje dietetyczne w gabinecie

To spotkanie na żywo w mojej Poradni, na które, jeśli jest taka możliwość, zapraszam osobiście:
ul. Katowicka11/ U11, w pobliżu Jeziora Maltańskiego

I konsultacja

Preferowana dla dłuższej współpracy, np. przy redukcji zbędnych kilogramów, poprawie zdrowia (do 60 min.)

I konsultacja

 • pomiary antropometryczne
 • pełny wywiad medyczno-żywieniowy
 • analiza wyników badań laboratoryjnych i innych związanych ze schorzeniami
 • ustalenie planu dietetycznego
 • wytyczne ewentualnych dodatkowych badań czy wymaganej konsultacji lekarskiej lub innej specjalistycznej wynikającej z przeprowadzonego wywiadu i/ lub analizy wyników badań laboratoryjnych
 • zalecenia suplementacyjne

Koszt pierwszej konsultacji – 300,00 zł

II konsultacja

Jest kontynuacją pierwszego spotkania, która odbywa się do tygodnia po I wizycie (do 60 min.)

II konsultacja

 • pomiary antropometryczne i obwodów ciała
 • edukacja żywieniowa z zakresu dotychczas popełnianych dotychczas błędów dietetycznych i wynikających z nich skutków
 • ewentualna zmiana konstrukcji dietetycznej lub diety
 • przedstawienie zasad odżywiania pod konkretny problem
 • omówienie przygotowanej indywidualnej diety lub konstrukcji dietetycznej (z przepisami) dostosowanej do indywidualnych potrzeb, planu dnia (np. godzin pracy/ nauki, aktywności fizycznej)
 • dobór odpowiedniej, wskazanej aktywności fizycznej
 • przesłanie po wizycie materiałów edukacyjnych, zasad żywienia, indywidualnych zaleceń, zbioru przepisów na poszczególne posiłki

Koszt drugiej konsultacji – 300,00 zł

Konsultacja kontrolna

Korzystnie co 2 tygodnie. Wszelkie czynności są dokonywane podczas wizyty w gabinecie. Zalecenia ustne lub pisemne są przekazane na miejscu przez specjalistę (do 30 min.)

Konsultacja kontrolna

 • pomiary antropometryczne
 • ocena sposobu odżywiania
 • analiza błędów żywieniowych
 • korygujące wskazówki dietetyczne
 • ewentualną zmianę konstrukcji dietetycznej

Koszt konsultacji kontrolnej – 150,00 zł

Konsultacja jednorazowa

Zalecana głownie dla oceny obecnego sposobu odżywiania i stanu zdrowia. Idealna dla bliskiej osoby na prezent, aby zachęcić, np. do zmiany nawyków żywieniowych. Zalecenia i wskazówki są przekazane na spotkania w formie ustnej lub pisemnej (do 60 min.)

Konsultacja jednorazowa

 • pomiary antropometryczne
 • analiza wyników badań laboratoryjnych
 • skrócony wywiad medyczno-żywieniowy
 • analiza błędów żywieniowych dotychczasowego odżywiania
 • zalecenia żywieniowe dotyczące jakości i gramatury poszczególnych posiłków w ciągu dnia
 • uwzględnienie ewentualnej suplementacji
 • sugestie ewentualnych dodatkowych badań czy wymaganej konsultacji lekarskiej, czy innej specjalistycznej wynikające z przeprowadzonego wywiadu, analizy wyników badań laboratoryjnych

Koszt konsultacji jednorazowej – 300,00 zł

 • morfologia, OB, cukier, żelazo, ferrytyna, aspat i alat, TSH, wit. B12, wit. D25 (OH), cholesterol całkowity, LDL, HDL, TG, kreatynina, kwas moczowy z krwi, korzystnie także insulinę oraz podstawowe badanie moczu. Badania należy wykonać do 8.00 rano, bez jedzenia i picia do 10 godzin.
 • inne posiadane wyniki badań specjalistycznych, np. gastroskopii, kolonoskopii
 • lista przyjmowanych leków

Rezerwacja wizyty

Opłatę należy dokonać gotówką w recepcji (z chwilą rezerwacji spotykań) lub przelewem również w dniu rezerwacji umówienia wizyt.

Odmówienie lub przesunięcia wizyty należy głosić telefonicznie do 48 godzin przed realizacją spotkania. W przeciwnym razie kwota nie zostanie zwrócona z uwagi na uniemożliwienie zapisania nowego klienta, u którego wymogiem umówienia jest wcześniejsze wykonanie badań.

W przypadku opłacenia wizyty i jej odmówienia do 48 godzin przed jej odbyciem ale braku całkowitej rezygnacji ze współpracy (podstawa do zwrotu kosztów), wizytę należy odbyć maksymalnie w przeciągu miesiąca, w przeciwnym razie kwota przepada.

Dane do przelewu:

Agnieszka Łyko
Numer konta bankowego:
63 1140 2004 0000 3502 4901 3989

Przelew zagraniczny (IBAN):
PL63 1140 2004 0000 3502 4901 3989
Numer BIC: BREXPLPWMBK